Techniekvacaturebank - Vacatures in Werktuigbouwkunde, Elektro- & Installatietechniek

Integraal Projectleider & Omgevingsmanager

Werkgever: Gemeente Amsterdam Datum geplaatst: 12-06-2017 Regio: Amsterdam Datum gewijzigd: 12-06-2017
De functie

Integraal Projectleiders – Omgevingsmanager Openbare Ruimte-Infrastructuur
voor 32 - 36 uur per week

Het Ingenieursbureau zoekt voor de projectmanagement teams in de windrichting Oost en Nieuw-West op meerdere ervaringsniveaus integraal projectleiders met sterke adviesvaardigheden voor projecten met nadruk op de planvorming en voorbereidingsfase. Affiniteit of reeds ruime ervaring in het omgevingsmanagement is een must.

De opdrachten variëren van planvorming en participatie, contractvorming tot en met de realisatie van infrastructuur en openbare ruimte projecten. Het gaat om gebiedsontwikkeling, herinrichting en groot onderhoud. Als integraal projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Het Ingenieursbureau werkt met het IPM-model op Amsterdamse maat en werkt in de windrichtingen zoveel mogelijk gebiedsgericht. De organisatie is zich aan ontwikkelen waarbij het toepassen het IPM-model en leren invulling te geven aan de 5 rollen passend bij de schaal van de opgave die aan de orde is. Steeds meer ontstaan bundelingen van projecten in verschillende fasen binnen buurten en gebieden zodat IPM-rollen specifiek kunnen worden belegd. Hierdoor ontstaat ook een toenemende behoefte aan projectleiders die zich kunnen of hebben ontwikkeld op het werkveld omgevingsmanagement.

We zoeken één senior integraal projectleider. Op junior/ medior niveau zoeken we drie projectleiders met affiniteit, ervaring en competenties om zich in integrale projectleiding en omgevingsmanagement verder te ontwikkelen. Belangrijk hiervoor zijn de sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden en affiniteit met bestuurlijke besluitvorming.

In de rol van integraal projectleider ben je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten:

 • Je initieert projecten in samenspraak met opdrachtgevers aan de hand van een projectplan (GROTICK). Je stelt een projectteam samen, stuurt dit team aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project.
 • Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan.
 • Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen, zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is.
 • Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving.


In de rol van omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van het stakeholdermanagement en -communicatie met de buurt gedurende de looptijd van het project:

 • Je levert input vanuit stakeholders en buurt t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming en de onderbouwing van vast te stellen uitgangspunten en het definitief ontwerp.
 • Je draagt zorg voor het stakeholdermanagement in projecten (maken van stakeholderanalyse, organiseren van inspraak, contact onderhouden met bewoners/ bedrijven/ aannemers, etc).
 • Je draagt zorg voor de communicatie in projecten (organiseren van informatie of participatie bijeenkomsten, je bent het gezicht naar buiten, bedient soms de media, etc).
 • Je draagt zorg voor het verkeersmanagement in projecten (organiseren van BLVC plannen, uitvoering en schouw, etc).
 • Je draagt zorg voor de conditionering van projecten (regelen van bestemmingsplan, kabels en leidingen, vergunningen, wenstracé, etc).
 • Tot slot draag je bij aan de organisatieontwikkeling van het Ingenieursbureau.
Solliciteer direct
Wij vragen
 • Wo-werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal een hbo-diploma bij voorkeur in het civieltechnische domein, minimaal twee jaar werkervaring, waarbij voor de seniorfuncties een stevige werkervaring (6-10 jaar) op het gebied van civiele werken in een complexe stedelijke omgeving geldt.
 • Je hebt sterk ontwikkelde adviesvaardigheden in woord en op schrift en affiniteit met bestuurlijke besluitvorming, omgevingsparticipatie en stakeholdermanagement.
 • Als senior heb je relevante werkervaring in het aansturen, coachen en verbeteren van professionals op hbo+ niveau.
 • Naast enige kennis van de RAW en UAV bij voorkeur ook ervaring met geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAV-gc.


Competenties
Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij open, actief en integer zijn.

Generieke competenties op expertniveau:

 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht


Bovenstaande komt onder meer tot uiting door:

 • Je verbetert bestaande werkwijzen of methoden.
 • Je bent in staat om snel met nieuwe inzichten te komen.
 • Je neemt het voortouw om (nieuwe) denkkaders binnen de organisatie te implementeren.
 • Je bent organisatie sensitief en weet belangen boven tafel te krijgen.
 • Je behartigt de belangen van de gemeente Amsterdam maar bouwt bruggen tussen verschillende culturen en stakeholders, je stuurt op samenwerking en transparantie.
 • Je schakelt makkelijk tussen inhoud en proces.
 • Je bent een persoonlijkheid die voldoende stevigheid bezit om in deze specifieke context te opereren.
De organisatie

Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Met 500 medewerkers werkt het Ingenieursbureau hard om de stad Amsterdam mooi, veilig, bereikbaar en schoon te houden. Het Ingenieursbureau stuurt op innovatie om nóg slimmer en effectiever met de ruimtelijke omgeving van de stad om te gaan. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

In haar rol als lead buyer van de Gemeente Amsterdam zorgt het Ingenieursbureau voor een slimme en efficiënte manier van inkoop en realisatie van assets voor de stad zodat de burger van Amsterdam kwaliteit op straat ziet. Optimalisatie van de samenwerking met de markt staat daarbij hoog op de agenda. Innovatie op het gebied van inkoop en aanbesteden daarmee ook. Wij zijn de schakel met de markt (aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus) en we willen deze markt op een zo goed mogelijke manier inzetten

Wij bieden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal schaal 10A € 3.005,- en maximaal schaal 12 € 5.384,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.
 • Geef in je sollicitatie aan op welk ervaringsniveau je solliciteert. 10A junior, 11-11a medior 12 senior.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan contact opgenomen worden met Etienne Minnaard, bij voorkeur eerst per mail op e.minnaard@amsterdam.nl of via telefoonnummer 0611377682. Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.amsterdam.nl.

De gesprekken vinden plaats op maandag 26 juni en dinsdagochtend 27 juni in twee ronden. Er is een voorselectie op basis van een gesprek met Etienne Minnaard (Teamleider PM Oost) en Jade Wissink (Teamleider PM Niue West) en een P&O adviseur, In de tweede ronde vindt afhankelijk van het ervaringsniveau en het beoogde werkgebied een gesprek plaats met één van onze ervaren projectleiders en de betreffende teamleider.

Sollicitatie

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 19 juni 2017 onder vermelding van Integraal Projectleiders – Omgevingsmanager Openbare Ruimte-Infrastructuur - 17050299, via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.