Techniekvacaturebank - Vacatures in Werktuigbouwkunde, Elektro- & Installatietechniek

Calculator

Werkgever: Waterschapsbedrijf Limburg Datum geplaatst: 24-12-2018 Regio: Roermond Datum gewijzigd: 08-01-2019
Dit doe jij

Als Calculator maak je deel uit van de afdeling Engineering binnen de sector Operatie & Onderhoud. Je verricht financiële analyses en stelt ramingen en begrotingen op. Dat doe je in het kader van zuivering technische werken: voor projecten, op het gebied van de civiele techniek, bouwkunde, werktuigbouw en Calculatortrotechniek. Kostprijzen, contractvormen en rekenmethodes vormen de rode draad van je werk. Je onderzoekt en toetst de haalbaarheid van projecten. Dat doe je op het gebied van uitvoerbaarheid, techniek, budget en regelgeving. Je beoordeelt cijfermatige aspecten van meer- en minderwerk en van termijnen en facturen voor werken in eigen beheer. Je maakt ramingen voor meerjaren investeringsprogramma’s, onderhoudsprogramma’s en ons jaarplan. Tevens beheer en onderhoud je de calculatieprogramma`s.

Solliciteer direct
Dit ben jij

Je hebt een hbo-werk- en -denkniveau, een passende opleiding en relevante werkervaring. Je bent thuis in begrotingstechnieken en bekend met de RAW-systematiek. Je bent kritisch, kostenbewust en hebt gevoel voor marktprijzen en -ontwikkelingen. Je durft vragen te stellen. Je hebt kennis van en affiniteit met de vakgebieden binnen Waterschapsbedrijf Limburg. Andere aspecten zijn: inzicht in beleid, opstellen van ramingen, begrotingen en budgetten, en een brede kennis van wet- en regelgeving. Je hebt een neus voor slimmer, beter en efficiënter werken. Communicatief ben je sterk. In je werk straal je passie en plezier uit.

Dit zijn wij

Water, we halen er samen alles uit!

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief 'Waterkracht' werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht.
  • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht.
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen.
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.


Dat doen we samen met 165 collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

Dit bieden wij

‘Werken én blijven leren’
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.155,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 10, conform cao SAW) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.
Een nadere uitwerking van de functieomschrijving is hier te bekijken.

Solliciteren

Waterschapsbedrijf Limburg wordt in de werving & selectie procedure ondersteund door Myflex. Sollicitaties kunnen voorzien van cv en motivatie voor 31 januari 2019 worden gemaild naar carriere@myflex.nl.

Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de HR-adviseur Eelko Ronda, tel 06 – 82 531 166 of Geerte Deenen tel. 06 – 83 806 964. Meer informatie over ons waterschap vind je op www.wbl.nl.

Een referentie-onderzoek en assessment maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Bij het werving en selectieproces is de volgende voorkeursvolgorde van toepassing:

  • Medewerkers in vaste dienst van Waterschapsbedrijf Limburg.
  • Medewerkers in tijdelijke dienst van Waterschapsbedrijf Limburg.
  • Medewerkers van Waterschap Limburg (WL).
  • Externe medewerkers die tijdelijk werkzaam zijn voor Waterschapsbedrijf Limburg.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.