Projectmanager N211 Wippolderlaan

Werkgever: Matchd
Geplaatst: 21-07-2020
Regio: 's-Gravenhage
Gewijzigd: 21-07-2020
 
Functieomschrijving

Startdatum: 01-09-2020

Einddatum: 31-12-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 24

Sluitingsdatum: 17-08-2020 om 10:00 uur

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden en de omliggende gemeenten aan de uitvoering van het Bestuursaccoord A4 Passage Den Haag en Poorten en Inprikkers. Als onderdeel daarvan realiseert de provincie de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. De N211 is één van de drukste provinciale wegen van Nederland en een verdere verkeersgroei naar bijna 100.000 motor-voertuigen in 2020 op deze weg wordt verwacht. Doel van het project N211 Wippolderlaan is het realiseren van een vlotte verkeersveilige doorstroming en verkeersafwikkeling voor het autoverkeer op het trajectdeel Wateringseveldseweg/N222 tot aan de aansluiting met de Rijksweg A4. Het project wordt naar verwachting eind 2021 gegund en ingebruikname is voorzien in 2025. Deze uitvraag richt zich op de invulling van de rol van projectmanager binnen het IPM-team het project N211 Wippolderlaan. De projectmanager stuurt het IPM-team aan en voert de leiding wat resulteert in: • Een goed op elkaar afgestemd en integraal (voor)ontwerp.

 • Vastgestelde ruimtelijke procedures.

 • Een constructieve- en intensieve samenwerking met de gemeente Westland en Midden-Delfland.

 • Anticipatie op de benodigde vergunningen.

 • Een realisatiecontract (incl. aanbestedingsdossier conform PZH-inkoopprocedures).

 • Een zorgvuldig met de gemeente Westland en Midden-Delfland voorbereide communicatie met de omgeving met oog voor de belangen van de omgeving.

 • Overeenstemmingen met netbeheerders (kabels en leidingen) en andere stakeholders.

 • Periodieke afstemming met de Dienst Beheer Infrastructuur.

Op dit moment wordt de ontwerpfase (VO niveau) afgerond. Tevens vindt het minnelijke grondverwervingsproces plaats en wordt breed geparticipeerd met bewoners, ondernemers en gebruikers van de Zwethzone. Voor aanvang van de aanbestedingsprocedure zal de besluitvorming worden voorbereid tot het verkrijgen van de Machtiging tot Aanbesteding.


Op beleidsniveau vindt afstemming plaats met Rijkswaterstaat over de aansluiting van Rijksweg A4 (Harnasch) op de N211 Wippolderlaan. Dit heeft een groot raakvlak met de vigerende scope van de capaciteitsuitbreiding van de N211 Wippolderlaan. Het doel is om de ruimtelijke procedure en de aanbesteding gereed te hebben op eind 2021.


De projectmanager is in staat om deze gelijktijdig lopende en deels tegenstrijdige ontwikkelingen te beheersen. Hij/zij heeft een scherp oog voor de IPM-rollen in het project, koppelt deze aan elkaar en confronteert deze functionarissen met de maatschappelijke, technische, contractuele en bestuurlijke Uitvraag Projectmanager N211 Wippolderlaan ontwikkelingen in elk van de IPM-rollen. De projectmanager kan – zoals in het verleden meermaals noodzakelijk is gebleken – handelend optreden bij druk van stakeholders om tot scopewijzigingen te komen. Op ieder moment houdt de projectmanager het projectteam, de opdrachtgever en de bestuurder aangehaakt.


De projectmanager geeft terugkoppeling van (deel) resultaten en producten aan de opdrachtgever.

 

Met Antea is er een langdurige samenwerking voor het project N211 Wippolderlaan afgesproken gedurende de uitvoeringsfase, waarbij vooral wordt gekeken naar de beste mensen op de juiste plek, in plaats van het kijken naar twee verschillende organisaties. De discipline projectmanager Techniek & Contract wordt binnen het projectteam N211 Wippolderlaan door Antea ingevuld. Daarnaast levert Antea ondersteuning ten behoeve van de disciplines projectbeheersing en RO. Het samenwerkingsverband is aangegaan voor de duur van de uitvoeringsfase van het project. Dit betekent dat naast de ontwerpwerkzaamheden ook het opstellen van het aanbestedingsdossier en het begeleiden en ondersteunen van de gehele aanbestedingsprocedure en uitvoeringsbegeleiding (contractbeheersing) tot en met de oplevering en overdracht van het gerealiseerde Werk onderdeel zijn van de opdracht van Antea.


Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Functie-eisen
 • Beschikt over WO werk- en denkniveau;

 • Kennis van infrastructurele projecten en van relevante beleidsterreinen;

 • Minimaal 10 jaar werkervaring als projectleider en/of - manager bij overheidsorganen aangaande infrastructurele projecten in verschillende fasen;

 • Kennis en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen, ervaring met het werken voor (en namens) de provincie Zuid-Holland is een pré;

 • Kennis en ervaring met het realiseren van een productieve samenwerking tussen projectpartners op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau, binnen de ambtelijke en politiek bestuurlijke context;

 • Minimaal 3 vergelijkbare projecten met de rol van projectleider en/of – manager naar behoren vervuld;

 • Minimaal 5, maar bij voorkeur 8 jaar werkervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams in de rol van project- en/of programmamanager;

 • Minimaal 5, maar bij voorkeur 8 jaar werkervaring met het functioneren van het openbaar bestuur (regionaal en gemeentelijk) en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;

 • Minimaal 2, maar bij voorkeur 4 jaar werkervaring met participatievraagstukken en het begeleiden van processen daaromtrent.

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Matchd
Contactpersoon: Steffi Habes
Adres: Hogebrinkerweg 10
Postcode/plaats: 3871 KN HOEVELAKEN
Telefoon: +31332048209
Email: info@matchd.nl

 Kernwoorden