a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 

Van der Heide Bliksembeveiliging Inspecties B.V.

Als onderneming met haar oorsprong in de bliksembeveiliging, ontwikkelt Van der Heide zich in toenemende mate tot een dienstverlener die gericht is op de gehele (elektro-)technische infrastructuur van onze klanten, ten behoeve van veiligheid en continuïteit. De bliksembeveiliging activiteiten zijn, naast de traditionele externe beveiliging van gebouwen en installaties, in toenemende mate gericht op bescherming van de, voor de continuïteit van nagenoeg iedere onderneming zo belangrijke, ICT infrastructuur. Daarnaast speelt advisering op onderwerpen die voortkomen uit de steeds grotere complexiteit en dichtheid van de infrastructuur (bv EMC, statisch elektriciteit) een steeds grotere rol. Naast de bliksembeveiliging is het portfolio uitgebreid met de elektrotechnische inspectie activiteiten, opleidingen en advisering. Hiermee kan een integraal concept geboden voor een veilige elektrische bedrijfsvoering dat gericht is zowel op de installatie zelf, als op de vakbekwame mens die ermee moet werken als op de juiste organisatie om dit te borgen. In toenemende mate worden de uitvoerende beheertaken (installatie verantwoordelijkheid, trainingscoördinatie, etc) ook van de klant overgenomen. De kathodische engineering- en beschermingsactiviteiten richten zich op de steeds strengere eisen t.a.v. bescherming van het milieu en de infrastructuur. Inspecties van pijpleidingen en ondergrondse tanks vormen een belangrijk onderdelen van het beheersen van milieu risico’s. De steeds complexere en kapitaalsintensieve installaties van ondernemingen vragen een actiever beleid ten aanzien van instandhouding en onderhoud. Corrosie bescherming vormt hierbij een belangrijk onderdeel. De gevestigde naam van Van der Heide staat borg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het ligt in de bedoeling ook in de verdere toekomst de leidende positie van de onderneming verder uit te breiden teneinde in de veranderende wereld aan te blijven sluiten bij de behoeften van de klant voor het veilig en optimaal benutten en instandhouden van haar infrastructuur.

 
Rijdstraat 12
9291 MB Kollum
Tel: toon nummer
Fax: 0511-458206
Email: pz@vanderheide.nl
http://www.vanderheide.nl
Vacatures van Van der Heide Bliksembeveiliging Inspecties B.V. (0)
Er zijn geen resultaten gevonden.